Ogłoszenie o zmianie umowy zawartej 27.06.2022 dotyczącej zamówienia publicznego pn.”Wymiana stolarki okiennej w budynku Regionalnego Ośrodka Kultury” Znak sprawy ZP.RB.02.2022