Plan zamówień publicznych powyżej 130.000,00 zł na 2021 rok

Plan zamówień publicznych powyżej 130.000,00 zł na 2021 rok

Na podstawie art.23 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019 r. (DZ.U.z 2019,poz.2019) publikujemy plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych powyżej 130.000,00 zł w 2021 roku.

Udostępnij!