Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym wariant 1 na Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników 60. Tygodnia Kultury Beskidzkiej, w tym 32. Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych  na terenie Szczyrku, Wisły, Żywca i Bielska-Białej oraz w  obiektach  na terenie powiatów bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego, położonych nie dalej aniżeli  10 km od centrum którejkolwiek z czterech wymienionych miejscowości   (znak sprawy: ZP.U.01.2023)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym wariant 1 na Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników 60. Tygodnia Kultury Beskidzkiej, w tym 32. Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych  na terenie Szczyrku, Wisły, Żywca i Bielska-Białej oraz w  obiektach  na terenie powiatów bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego, położonych nie dalej aniżeli  10 km od centrum którejkolwiek z czterech wymienionych miejscowości   (znak sprawy: ZP.U.01.2023)

Udostępnij!