Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym wariant 1 bez negocjacji na „Remont pomieszczeń wewnętrznych w budynku Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej”. (znak sprawy: ZP.RB.05.2023)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym wariant 1 bez negocjacji na „Remont pomieszczeń wewnętrznych w budynku Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej”. (znak sprawy: ZP.RB.05.2023)

Udostępnij!