Odpowiedź na pytanie z dnia 08.09.2023r. przesłane do postępowania dotyczącego „Instalacji klimatyzacji w budynku Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej”  (znak sprawy: ZP.RB.04.2023)