Ogłoszenie o wyniku postępowania Roboty budowlane Remont elewacji w budynku Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej w ramach zadania pt. “Remont elewacji i wymiana stolarki okiennej w budynku Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej”