Odpowiedź na pytanie nr 2 z dnia 13.03.2023 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont elewacji w budynku Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej” w ramach zadania pn. “Remont elewacji i wymiana stolarki okiennej w budynku Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej”(znak sprawy: ZP.RB.01.2023)

Odpowiedź na pytanie nr 2 z dnia 13.03.2023 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont elewacji w budynku Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej” w ramach zadania pn. “Remont elewacji i wymiana stolarki okiennej w budynku Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej”(znak sprawy: ZP.RB.01.2023)

Pytanie nr 2

1. czy zamawiający, zgadza się, aby ubezpieczyciel wniósł wadium oferenta przy składaniu ofert wg. załączonego wzoru (z wykreślonym czerwonym tekstem).

2. Jeżeli firma składa ofertę na dwa zadania, czy może być jedno wadium na 6`000,00zł

3. Prosimy o przedłużenie terminu składania ofert.

1. Zamawiający nie zgadza się na wykreślenie zapisu w formularzu gwarancji ubezpieczeniowej.

2. Wadium w wyżej wymienionej kwocie zabezpiecza obie części oferty.

3. Zamawiający nie zamierza przedłużać terminu składania ofert.

Udostępnij!