Informacja o kwocie jaką Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej chce przeznaczyć na zakwaterowanie i wyżywienie uczestników 59. Tygodnia Kultury Beskidzkiej, w tym 31. Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych