Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na Instalację klimatyzacji. Znak sprawy ZP.RB.04.2023