Przedmiary robót w wersji edytowalnej dla postępowania ZP.RB.04.2023 – Instalacja klimatyzacji w budynku ROK