Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na Instalację klimatyzacji w budynku Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej. ZP.RB.04.2023