Laureaci Konkursu Plastycznego „Postać św. Józefa w rzeźbie”

Laureaci Konkursu Plastycznego „Postać św. Józefa w rzeźbie”

Organizatorem Konkursu Plastycznego „Postać św. Józefa w rzeźbie” był Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej. W konkursie wzięło udział 23 twórców i twórczyń m.in. z Andrychowa, Bielska-Białej, Buczkowic, Choczni, Filipowic, Istebnej, Kazimierza Dolnego, Kuźni Raciborskiej, Mesznej, Pawłowic, Przyłękowa, Stryszawy, Suchej Beskidzkiej, Tomic, Świątnik Górnych i Żywca. Na konkurs nadesłano łącznie 37 prac.

Konkurs związany był z ustanowieniem przez papieża Franciszka roku 2021 Rokiem św. Józefa dla uczczenia 150. rocznicy ogłoszenia św. Józefa patronem Kościoła katolickiego.

Szczególną uwagę jury zwróciła praca Bolesława Ścigi, która odznaczała się wyjątkowym namysłem nad tematem, jego ujęciem, technicznym zapleczem, charakterem oraz dynamiką przedstawienia postaci św. Józefa – patrona robotników. Praca ta niezmiernie poruszyła komisję. Z kolei rzeźby Ryszarda Opolskiego i Zdzisława Słoniny wyróżniały się barwnością, energią i siłą. Nagrodzone prace wykonane w kamieniu, których autorami są Jakub Derwich i Józef Kubica, zostały docenione ze względu na technikę wykonania – charakterystyczne cięcia oraz wykorzystanie specyfiki struktury materiału, wpasowującej się w tematykę prac. Bogumiła Leśniak zaprezentowała wyjątkową, przestrzenną rzeźbę, ukazującą, oprócz postaci św. Józefa, również jego warsztat i narzędzia stolarskie. Jury zdecydowało się również docenić prace Leszka Cieślika i Ryszarda Strońskiego za interesujące podejście do tematu konkursu.

W konkursie udało się więc wyłonić prace witalne, wykonane w drewnie, nawiązujące do rzemiosła św. Józefa, któremu – poza św. Rodziną – poświęcił swoje życie. Pozostałe nienagrodzone prace zostały ocenione jako standardowe, kapliczkowe, często o zbyt schematycznym charakterze kolumnowym. Szlachetnym gestem wykazał się Józef Szypuła, który zgłosił swe prace, ale poza konkursem, ustępując tym samym miejsca młodszym twórcom.

Jury obradujące 3 listopada 2021 roku w Regionalnym Ośrodku Kultury w Bielsku-Białej, po uważnym obejrzeniu wszystkich zgłoszonych na Konkurs rzeźb postanowiło, że:

I miejsce oraz nagrodę pieniężną otrzymuje:

Bolesław Ściga z Andrychowa

II miejsce oraz nagrodę pieniężną otrzymuje:

Ryszard Opolski z Kątów Opolskich 

III miejsce oraz nagrodę pieniężną otrzymuje:

Zdzisław Słonina ze Świątnik Górnych

Pięć wyróżnień oraz nagrody pieniężne otrzymują:

Jakub Derwich z Żywca

Józef Kubica z Żywca

Bogumiła Leśniak z Suchej Beskidzkiej

Leszek Cieślik z Żywca

Ryszard Stroński z Rybnika

Fundatorem nagród jest Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej.

Pula nagród wyniosła: 2 000 złotych

Czas trwania wystawy pokonkursowej: 3.12.21-14.01.22

Ekspozycję można oglądać codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-16.00 w Galerii Sztuki ROK przy ul. 1 Maja 8 w Bielsku-Białej.

Przypominamy, że osoby odwiedzające Galerię zobowiązane są do przestrzegania obostrzeń sanitarnych. W przestrzeni Galerii może przebywać jednocześnie pięć osób, obowiązuje zasłanianie ust i nosa oraz zachowanie dystansu społecznego.

Wstęp na wystawę oraz katalog są bezpłatne.

Udostępnij!