Inauguracja sezonu pasterskiego w województwie śląskim

Inauguracja sezonu pasterskiego w województwie śląskim

23 kwietnia 2022 w Sanktuarium Matki Bożej Rychwałdzkiej pw. św. Mikołaja w Rychwałdzie zainaugurowano sezon pasterski w województwie śląskim.

Podczas inauguracji wręczono bacom i organizacjom pozarządowym umowy na wypas i promocje w ramach Wojewódzkiego Programu Owca Plus do roku 2027.

W trakcie Mszy Świętej dokonano poświęcenia pasterzy oraz zwierząt. Owce zostały przyprowadzone z Jeleśni przez bacę Piotra Chrząszcza.

W uroczystościach oraz części artystycznej brali udział twórcy ludowi, zespoły regionalne oraz między innymi: Józef Broda, Wałasi, Przemysław Ficek, Marcin Blachura, Andrzej Maciejowski, Piotr i Paweł Kukuczka, Brygida Sordyl z grupą śpiewaczą i zespół Psio Crew. W uroczystości brali również udział przedstawiciele władz państwowych i samorządowych.

Organizatorzy:

Województwo Śląskie – Patronat Honorowy Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego,
Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej,
Gmina Gilowice,
Gmina Łękawica,
Gmina Ślemień,
Stowarzyszenie Natura i Ekologia.

Udostępnij!