Prezentacja kultury beskidzkiej na Trakcie Królewskim w Warszawie!