54. Przegląd Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych Żywieckie Gody 2023

54. Przegląd Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych Żywieckie Gody 2023

Serdecznie zapraszamy do udziału w 54. Przeglądzie Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych Żywieckie Gody 2023.

Celem Przeglądu jest kultywowanie i popularyzacja ludowych obrzędów związanych z okresem od św. Andrzeja, poprzez adwent, Święta Bożego Narodzenia, Nowy Rok – do końca mięsopustu, jak również propagowanie tradycji kolędniczych na styku Starego i Nowego Roku, realizowanych przez grupy Dziadów Noworocznych oraz wywodzących się z żywieckiego Zabłocia Jukacy.

Organizator: Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej

Współorganizatorzy: 

Miejskie Centrum Kultury w Żywcu 

Gminny Ośrodek Kultury w Milówce

Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej


Udostępnij!