30. Konkurs na Palmy Wielkanocne

30. Konkurs na Palmy Wielkanocne

Konkurs na Palmy Wielkanocne trwa w Gilowicach od 1994 roku. Unikatowy charakter tego wydarzenia wynika z faktu, że odbywa się ono w naturalnym środowisku, czyli w Parafii pw. św. Andrzeja Apostoła, zaś konkursowe palmy nie są tylko rekwizytami – po jego zakończeniu pełnią przypisane im funkcje w domach uczestników, zgodne z tradycją i obrzędem.

Zasady wykonywania palm przekazywane są dzieciom, młodzieży i rodzicom podczas warsztatów, organizowanych już od wielu lat przed Niedzielą Palmową. Dzięki zapraszanym na nie instruktorom oraz członkom zespołów regionalnych, którzy dzielą się wiedzą i własnym doświadczeniem, powstające wówczas palmy wiernie odzwierciedlają archaiczne wzory. Obecnie pieczę nad organizacją warsztatów sprawuje pani Gabriela Kolonko, dyrektorka Gminnego Ośrodka Kultury w Gilowicach. Młode pokolenie ma więc szansę nie tylko wykonać pracę na konkurs, ale przede wszystkim poznać tradycje przodków, pogłębić świadomość własnych korzeni, a także uzmysłowić sobie znaczenie kontynuowania rodzimych sposobów tworzenia wielkanocnych palm.

Konkurs na Palmy Wielkanocne w Gilowicach odbywa się już po raz 30. To znakomita okazja, by zaprezentować wspomnienia osób, które go stworzyły, a które związane są z nim po dziś dzień. To także doskonały pretekst do oddania głosu tym, którzy współcześnie działają na rzecz trwania tradycji budowania gilowickich palm.

W niniejszej publikacji znajduje się ponadto przekrojowy przegląd zdjęć, stanowiących swoistą podróż sentymentalną przez wszystkie lata trwania Konkursu na Palmy Wielkanocne.

Serdecznie zapraszamy  – 2 kwietnia 2023, Parafia pw. św. Andrzeja Apostoła w Gilowicach, godz. 11.00

Udostępnij!