Ogłaszenie o przetargu w trybie podstawowym na druk wydawnictw

Ogłaszenie o przetargu w trybie podstawowym na druk wydawnictw

Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej ogłasza przetarg w trybie podstawowym wariant 1 bez negocjacji na druk wydawnictw dot. 58 Tygodnia Kultury Beskidzkiej, 3 katalogów wystaw i tomiku poezji Feliksa Kantyki.

Udostępnij!