Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym wariant 1 bez negocjacji na „Instalację klimatyzacji w budynku Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej”  (znak sprawy: ZP.RB.06.2023)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym wariant 1 bez negocjacji na „Instalację klimatyzacji w budynku Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej”  (znak sprawy: ZP.RB.06.2023)

Udostępnij!