Finisaż pokonkursowej wystawy zabawek

Finisaż pokonkursowej wystawy zabawek

15 września 2021 roku w Galerii Sztuki Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej miał miejsce finisaż pokonkursowej wystawy zabawek pn. „Niebieski świat”. Składające się na wystawę prace są owocem XII Międzynarodowego Konkursu na Zabawkę Tradycyjną, który został zorganizowany i przeprowadzony przez Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej i Oravské kultúrne stredisko w Dolnym Kubinie (Słowacja) w ramach projektu „TransEtno – transfer polskich i słowackich tradycji zabawkarskich”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014–2020 oraz z budżetu państwu. Podczas spotkania, prowadzonego przez znawcę tematu Piotra Pochopnia z Beskidzkiego Centrum Zabawki Drewnianej w Stryszawie, uhonorowano dyplomami laureatów konkursu. Wydarzeniu towarzyszyła prezentacja oraz praktyczne użycie wydanej w ramach ww. projektu wielkoformatowej 5×6 m gry planszowej o beskidzkich tradycjach zabawkarskich pn. „Cuda na kiju”, w którą ochoczo zagrały dzieci z bielskiego Przedszkola nr 11.

Wystawa „Niebieski świat” zostanie jeszcze zaprezentowana po słowackiej stronie granicy – w siedzibie Oravského kultúrneho strediska w Dolnym Kubinie, w październiku tego roku. Następnie wszystkie zabawki, zgodnie z zamysłem organizatorów, zostaną przekazane Krajowemu Towarzystwu Autyzmu Oddziału Terenowego w Bielsku-Białej, żeby służyć do szeroko rozumianych zajęć terapeutycznych.

Foto: Katarzyna Górny

Udostępnij!