Beskidzki Obszaru Kulturowy 2021

Beskidzki Obszaru Kulturowy 2021

Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej ogłasza kolejny, już trzeci, konkurs mikroprojektów dla społeczności lokalnej.
Program jest adresowany do osób indywidualnych w tym osób, które reprezentują grupy nieformalne lub stowarzyszenia z terenu Beskidzkiego Obszaru Kulturowego, który obejmuje swoim zasięgiem powiaty bielski, cieszyński i żywiecki oraz miasto Bielsko-Biała.
W ramach realizacji projektów przewiduje się dofinansowania działań takich jak np.: archiwizacja i dokumentacja dziedzictwa kulturowego, organizacja warsztatów, wykładów, kursów, szkoleń, nauka gry na instrumentach oraz posługiwania się gwarą, koncerty muzyki tradycyjnej i wystawy sztuki ludowej oraz zadania inspirowane tradycyjną twórczością.
Na realizację projektów Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej przeznacza kwotę 50 000, a maksymalna kwota dofinansowania to 5 000 zł, przy czym niewymagany jest finansowy wkład własny. Wnioski można składać do 5 lipca (poniedziałek) w wersji elektronicznej lub drogą pocztową.

Udostępnij!