Bartłomiej Bart Dyrcz | „Energie i fale”

Bartłomiej Bart Dyrcz | „Energie i fale”

Możliwość malowania jest dla mnie czymś więcej niż tylko umiejętnością opisywania świata za pomocą kształtów i kolorów. To przede wszystkim możliwość odczuwania, przekazywania i odbierania energii. To dążenie do kontaktu z energią światła i obserwacja optycznych zjawisk. Czystość dotknięcia fali światła, doświadczenie jej zmysłami i próba jej uchwycenia w formie zapisu malarskiego to poszukiwanie wolności w przestrzeni, wolności w czasie, wolności w obserwacji. Wolności w człowieczeństwie – tak o procesie tworzenia mówi Bartłomiej Bart Dyrcz, autor prezentowanych w Galerii Sztuki Regionalnego Ośrodka Kultury obrazów.

Pojawiają się tutaj kompozycje geometryczne z ulubionymi motywami kwadratu, trójkąta i koła, nawiązujące do boskiej, wiecznej, doskonałej natury i do żywiołów, czterech stron świata, cyklu stwarzania i unicestwiania, upływającego czasu i bezczasu równocześnie, nieświadomości i intuicji, wreszcie słowiańskiej symbolik i harmonii. Prócz tych motywów widz zobaczy zgeometryzowane gwiazdozbiory i bliżej nieokreślone konstelacje, które symbolizują przepływ energii kosmicznej z wnętrza gwiezdnych punktów. Wśród obrazów prezentowanych na wystawie na zainteresowanie zasługują te, które łączą kompozycję abstrakcyjną ze sztuką figuratywną. Odnoszą się do prób połączenia istoty śmiertelnej z istotą boską przez modlitwę, medytację, tworzenie i destrukcję mandali.

Bartłomiej Bart Dyrcz nawiązuje się do twórczości Kojiego Kamojiego, Andrzeja Strumiłły, action painting Jacksona Pollocka, pointylizmu, sztuki Aborygenów, założeń filozofii psychiatrii dotyczących nieświadomości i wreszcie rozjarzonych wewnętrznym światłem kwadratów Marka Rothki oraz wspomnianej już teorii widzenia Władysława Strzemińskiego. Mimo tylu inspiracji tworzy dzieła na wskroś oryginalne i wielowarstwowe.

Bartłomiej Bart Dyrcz „Energie i fale”

Galeria Sztuki Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej

8 kwietnia – 13 maja 2022

poniedziałek – piątek, godz. 10.00 – 17.00

Wernisaż wystawy odbędzie się 8 kwietnia o godz. 16.00.

Wstęp na wystawę oraz katalog są bezpłatne.

Partner wystawy

Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej

Mecenas wystawy

Kancelaria Adwokacka Sordyl&Wójcik S.C.

Udostępnij!