XII Międzynarodowy Konkurs na Zabawkę Tradycyjną „Niebieski świat” – finisaż wystawy pokonkursowej w Słowacji

XII Międzynarodowy Konkurs na Zabawkę Tradycyjną „Niebieski świat” – finisaż wystawy pokonkursowej w Słowacji

22 października 2021 roku na Słowacji w siedzibie Oravského kultúrneho strediska w Dolnym Kubinie odbył się finisaż pokonkursowej wystawy zabawek pn. „Niebieski świat”. Prezentowane na wystawie zabawki są owocem XII Międzynarodowego Konkursu na Zabawkę Tradycyjną zorganizowanego i przeprowadzonego przez Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej i Oravské kultúrne stredisko w Dolnym Kubinie w ramach projektu „TransEtno – transfer polskich i słowackich tradycji zabawkarskich”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014–2020 oraz z budżetu państwu. W finisażu, prowadzonym przez Tadeusza Leśniaka (twórcę zabawek ze Stryszawy, pracownika Beskidzkiego Centrum Zabawki Drewnianej, członka Stowarzyszenia Twórców Ludowych) udział wzięli pracownicy partnerskich instytucji, słowaccy twórcy ludowi oraz miłośnicy sztuki ludowej.

Udostępnij!