Halny nad Hałdami

Halny nad Hałdami

W Roku Górali w Województwie Śląskim Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej stał się wydawcą niezwykle ciekawej książki, pt. Halny nad Hałdami, która poświęcona jest zaangażowaniu górali w powstania śląskie. Książka ta ukazuje się w roku 100-lecia powstań śląskich i jest pierwszą publikacją traktującą tak obszernie o zaangażowaniu mieszkańców Śląska Cieszyńskiego i Żywiecczyzny, a nawet Podhala w niepodległościowym zrywie Ślązaków z lat 1919-1922.

Autorzy opracowania: Krzysztof Kiereś, Adam Kitkowski, Lech Krzyżanowski, Władysław Motyka, Miłosz Skrzypek, Józef Stec

/aktualizacja; 22 marca 2022/

Zapraszamy na relacje z promocji książki:

👉 https://www.muzeum-zywiec.pl/zapraszamy-na-promocje…

👉 https://ksiaznica.bielsko.pl/…/promocja-ksiazki-halny…/

👉 https://www.muzeumpowstanslaskich.pl/…/wydarzenia/376

👉 http://gazetacodzienna.pl/…/ksiaznica-cieszynska…#

Udostępnij!