Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn. “Wymiana stolarki okiennej w budynku Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej”

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn. “Wymiana stolarki okiennej w budynku Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej”

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn. “Wymiana stolarki okiennej w budynku Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej” 

Udostępnij!