31. Posiady Gawędziarskie oraz 33. Konkurs Gry na Unikatowych Instrumentach Ludowych i Śpiewu Tradycyjnego

31. Posiady Gawędziarskie oraz 33. Konkurs Gry na Unikatowych Instrumentach Ludowych i Śpiewu Tradycyjnego

Zapraszamy do udziału w 31. Posiadach Gawędziarskich oraz 33. Konkursie Gry na Unikatowych Instrumentach Ludowych i Śpiewu Tradycyjnego.

Przegląd odbędzie się 5 i 6 listopada (sobota, niedziela) w Jeleśni i Milówce. Głównym celem przeglądów jest popularyzowanie autentycznej muzyki i twórczości ludowej, a także ożywianie i podtrzymywanie ludowego muzykowania, tradycji gawędziarstwa i białego śpiewu.

Organizatorami imprezy są: Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej, Gminne Centrum Kultury, Promocji, Turystyki w Radziechowach-Wieprzu, Gminny Ośrodek Kultury w Jeleśni oraz Gminny Ośrodek Kultury w Milówce.

Udostępnij!