Nagroda im. Karola Miarki

Nagroda im. Karola Miarki

Nagroda im. Karola Miarki przyznawana jest osobom, które upowszechniając kulturę i naukę, nawiązują w swej działalności do idei realizowanych przez jej patrona oraz wnoszą trwałe, humanistyczne wartości do kultury narodowej.

Wyróżnienie to wręczane jest co roku w październiku – w rocznicę urodzin Karola Miarki. Nagrody im. Karola Miarki przyznawane są od 1983 r., podobnie jak Złote Maski pierwotnie przez wojewodów czterech województw. Od 1999 roku opiekę nad nagrodą przejęło Województwo Śląskie.

Wnioski o przyznanie nagrody składają Biblioteka Śląska w Katowicach, Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej oraz Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie. W tych instytucjach dostępny jest formularz, poprzez który każdy zainteresowany zgłoszeniem kandydatury może wystąpić z własną propozycją.

Nagrody przyznaje Zarząd Województwa Śląskiego corocznie trzem osobom na podstawie propozycji powołanej przez siebie komisji.

Udostępnij!