Męka i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa

Męka i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa

Wystawa z kolekcji Leszka Macaka

Tygodniowy cykl pasyjny rozpoczynający się procesyjnym triumfalnym wjazdem Chrystusa do Jerozolimy i kończący się, także procesyjnym, obnoszeniem wokół kościoła figury Chrystusa Zmartwychwstałego w Wielką Niedzielę wyrażał najgłębszą tajemnicę i główny dogmat wiary katolickiej, który niezmiennie powtarzany jest w wyznaniu wiary. Prawdę tę od wieków starano się wyrażać różnymi środkami, za pomocą słowa, muzyki, obrazu, rzeźby. Wszystkie one miały przybliżać rozumienie tajemnic wiary, a także stawać się formą modlitwy. Najwspanialszym przykładem może tu być działalność księdza Edwarda Nitki z Paszyna, który potrafił przekazywać katechizm ludziom ułomnym, chorym, pozostającym wcześniej na marginesie życia w wiejskiej społeczności, językiem znaków – właśnie za pomocą rzeźby. Dziś prace głuchoniemego Wojciecha Oleksego uważane są za szczytowe osiągnięcia w kategorii rzeźby ludowej i zdobią zbiory licznych muzeów oraz galerii krajowych i zagranicznych. Jedną z nich możemy zobaczyć na tej wystawie.
prof. Marian Pokropek
(z katalogu wystawy)

Na wystawie prezentowane są ludowe – lub do sztuki ludowej zbliżone – rzeźby, obrazy i obrazy na szkle pochodzące ze zbiorów Leszka Macaka. To kolejna już ekspozycja w Galerii Sztuki Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej możliwa do zaprezentowania dzięki pasji krakowskiego kolekcjonera. Na jego zbiory składają się prace najlepszych twórców ludowych (stanowiące tylko część całej kolekcji), począwszy od lat powojennych aż po współczesność, wzbogacone rzeźbami i obrazami pochodzącymi z okresu międzywojennego i z minionych stuleci. Przeważają dzieła o treści religijnej, w sztuce ludowej bowiem, tak tradycyjnej, jak i współczesnej (tej jednak, która nie była inspirowana tematycznymi konkursami, jakich od lat 60. do 90. XX wieku było w Polsce bez liku), tematy te były dominujące. Tym razem na wystawę składają się wybrane prace związane z męką, śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa.

8 kwietnia – 20 maja

Udostępnij!