IX Międzynarodowy Konkurs na Zabawkę Tradycyjną

IX Międzynarodowy Konkurs na Zabawkę Tradycyjną

Tematem przewodnim 9. Międzynarodowego Konkursu na Zabawkę Tradycyjną są bohaterowie baśni, bajek i legend. Dlatego też wśród nadesłanych prac znalazły się wykonane różnymi technikami podobizny Czerwonego Kapturka, Bolka i Lolka, Koziołka Matołka, Dziewczynki z zapałkami oraz innych bajkowych postaci, a nawet współczesnych bohaterów filmowych. Regulamin dopuszczał również nadsyłanie prac o innej tematyce. Wszystkie jednak miały spełniać podstawową funkcję – służyć dzieciom do zabawy.

Wśród konkursowych zabawek znalazły się prace wykonane z tradycyjnych surowców, takich jak drewno, słoma, glina, kości czy suche liście kukurydzy. Są wśród nich żywieckie drewniane koniki, klepoki, koniki z bryczkami, stryszawskie ptaszki czy słowackie kukurydziane laleczki – formą, tematyką i zdobnictwem najbardziej zbliżone do zabawki tradycyjnej.

Konkurs zyskał duże zainteresowanie wśród dzieci. Pod opieką instruktorów, nauczycieli i opiekunów powstało wiele ciekawych, urzekających pomysłowością i dziecięcą wrażliwością prac. Cieszy przede wszystkim liczne uczestnictwo osób dorosłych. Autorzy reprezentujący obie grupy wiekowe łącznie złożyli 652 prace.

Celem organizatorów było zachęcenie twórców z krajów wyszehradzkich do wytwarzania zabawek inspirowanych ich rodzimą sztuką ludową. Na konkurs zostały nadesłane prace z Polski, Słowacji, Czech i Węgier. Można zatem powiedzieć, że najważniejsze założenia konkursu zostały spełnione.

5 grudnia 2011 – 20 stycznia 2012

Udostępnij!