Wystawa prac Marty Fonferek i innych uczestników terapii zajęciowej ŚDP Podkowa

Wystawa prac Marty Fonferek i innych uczestników terapii zajęciowej ŚDP Podkowa

Marta Fonferek (ur. 1981 w Bielsku-Białej) od pięciu lat bierze udział w zajęciach terapeutycznych “Podkowy”. Choroba jest częścią jej życia od dzieciństwa. Przez lata uczy się walczyć z lękami paraliżującymi ją w życiu codziennym. Była osobą zamkniętą w sobie i wycofaną, ale dzięki zajęciom prowadzonym w Środowiskowym Domu Samopomocy, stopniowo stała się bardziej otwarta na świat. Wciąż pokonuje kolejne trudności. Pełna zaufania daje się prowadzić terapeutom “Podkowy” tak samo w sztuce, jak i życiu codziennym. Wyrażanie siebie poprzez sztukę bardzo Marcie pomaga. Prace młodej artystki były smutne, czasami przerażające, przepełnione burymi barwami. Dzisiaj to zabawa kształtem i kolorem. Początek przygody z malarstwem i rysunkiem zbiegł się z nowym etapem w jej życiu – rozpoczęciem nauki samodzielności w mieszkaniu chronionym, prowadzonym przez “Podkowę”. Twórczość to dla Marty drzwi do normalności, sposób na odreagowanie, uspokojenie i ucieczkę.

Środowiskowy Dom Samopomocy “Podkowa” w Bielsku-Białej jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, chorującymi na depresję lub schizofrenię. Dom pomaga chorym w podtrzymaniu efektów terapii lub leczenia szpitalnego oraz działa na rzecz ich integracji ze środowiskiem lokalnym. Wspiera w rozwijaniu indywidualnych umiejętności i w dążeniach do życiowego usamodzielnienia. W zależności od potrzeb i zainteresowań proponuje trening umiejętności społecznych, warsztaty kulturalno-rekreacyjne lub terapię zajęciową w pracowniach: rękodzieła, ceramicznej, plastycznej i witrażu, papierniczej, stolarskiej, relaksacyjnej, komputerowej, ogrodniczej. Podopieczni Domu otrzymują indywidualne wsparcie terapeutów, pracowników socjalnych oraz lekarzy psychiatrów. Na fachową poradę mogą również liczyć rodziny osób z zaburzeniami psychicznymi.

12 września – 24 października 2014

Udostępnij!