Ikonopisanie – wystawa ikon z międzynarodowych plenerów we wsi Nowica w Beskidzie Niskim

Ikonopisanie – wystawa ikon z międzynarodowych plenerów we wsi Nowica w Beskidzie Niskim

Wystawa pt. “Ikonopisanie” ma charakter przeglądowy. Jest owocem plenerów, które na przestrzeni kilku lat (2009-2014) odbyły się w niewielkiej wsi Nowica w Beskidzie Niskim.
Od początku były one swoistym eksperymentem, polegającym na stworzeniu przestrzeni umożliwiającej spotkanie twórców z Polski, Ukrainy, Słowacji, Białorusi, wywodzących się z różnych konfesji – greckokatolickiej, rzymskokatolickiej i prawosławnej. Ich organizatorzy chcieli wskazać wspólne źródła inspiracji twórców podejmujących u progu XXI w. tematykę sakralną. Stopniowo krąg osób zaangażowanych w warsztaty poszerzył się, o historyków i krytyków sztuki, konserwatorów i architektów. Z biegiem lat plenery przyjęły formę, która stanowi o ich wyjątkowym charakterze. Oprócz wspólnej pracy i zabawy, a także dyskusji, najważniejsza jest kontemplacja, ponieważ ikonopisanie jest owocem modlitwy.
Na wystawie można oglądnąć zarówno ikony tradycyjne, jak i takie które łączą kanon z nowymi formami poszukiwania Boga.

11 września – 9 października 2015

Udostępnij!