Czesław Kubik – Wybrane prace rolnicze i zwyczaje wiejskie w okresie rocznym