Jan Bojko. Rzeźbiarz z pogranicza czasów

Jan Bojko. Rzeźbiarz z pogranicza czasów

Jan Bojko to jeden z najbardziej cenionych rzeźbiarzy Beskidu Śląskiego. Urodził się 1 maja 1934 roku w Jaworzynce, gdzie mieszka po dziś dzień. Pierwsze próby rzeźbienia podejmował jeszcze w dzieciństwie, strugał zwierzątka do szopki. Miał to szczęście, że na przełomie lat 40. i 50. XX wieku mógł rozwijać artystyczne talenty w ognisku plastycznym w Istebnej-Andziołówce, prowadzonym przez artystę Ludwika Konarzewskiego. Tutaj dane mu było poznawać tajemnice drewna, wziąć do ręki dłuta, szkolić się pod okiem mistrza, a potem pomagać mu przy jego pracach. Uczniowie Konarzewskiego zaznajamiali się z różnymi technikami rzeźby, ale i rysunku, malarstwa na szkle oraz zdobnictwa regionalnego. W pracowni nierzadko gościli modele, a młodzi adepci chłonęli opowieści Ludwika Konarzewskiego o sztuce. W tych czasach kształtowały się podwaliny talentu Jana Bojki, konsekwentnie rozwijanego przez całe życie.

Katalog Jan Bojko. Rzeźbiarz z pogranicza czasów w wersji .PDF można obejrzeć tutaj:
(kliknij w grafikę poniżej)

17 grudnia 2018 – 30 stycznia 2019

Udostępnij!