Mistrz i Maria

Mistrz i Maria

Lech Kołodziejczyk – studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, na Wydziale Grafiki w Katowicach. Od roku 1980 jest pracownikiem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od 2004 roku na stanowisku profesora nadzwyczajnego, w 2010 uzyskał tytuł naukowy profesora. W swoim dorobku ma ponad 100 wystaw indywidualnych, uczestniczył w ponad 80 zbiorowych. Jest twórcą kilku obszernych cykli malarskich: “Kosmogonie”, “Księga słońca”, “Głowy”, “Rytmy pamięci”. Wielokrotnie nagradzany za malarstwo, m.in. otrzymał Nagrodę Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność naukową i artystyczną (1997) oraz Nagrodę Rektora Uniwersytetu Śląskiego I stopnia (2010). Jest autorem dwóch publikacji naukowych. Obecnie pracuje nad zbiorem esejów “Od wzniosłości do ironii”.

Maria Posłuszna – mieszkanka Bielska-Białej. W 2009 roku ukończyła Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Artystyczny w Cieszynie, kierunek Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych, specjalność malarstwo sztalugowe. Dyplom uzyskała pod kierunkiem prof. UŚ dr hab. Elżbiety Kuraj i dr. hab. Krzysztofa Dadaka. W 2014 roku rozpoczęła studia doktoranckie na macierzystej uczelni. Pracę doktorancką wykonuje pod kierunkiem prof. dr. hab. Lecha Kołodziejczyka. Autorka licznych wystaw indywidualnych w kraju, jak i za granicą. Uczestniczka wielu ekspozycji zbiorowych. Z zamiłowania i pasji nauczycielka plastyki. Jurorka w konkursach na dziecięcą plastykę. W 2014 roku stypendystka miasta Bielska-Białej w dziedzinie kultury i sztuki. Organizatorka festiwalu Eco Fun. Członkini Związku Polskich Artystów Plastyków – Okręgu w Bielsku-Białej. Autorka bloga www.mariaposluszna.blogspot.com.

“Mistrz i Maria”
W roku 2013 w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rybniku odbyła się wystawa pod tytułem “Mistrz i Małgorzata”. Na ekspozycji zostały zaprezentowane prace wykładowcy w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie – Lecha Kołodziejczyka oraz absolwentki tej uczelni – Małgorzaty Pedowicz. Wystawa ta była jedną z wielu zorganizowanych w latach 2011-2014 prezentacji prac nauczycieli Instytutu Sztuki oraz studentów i absolwentów. Jako ówczesny kierownik Katedry Malarstwa proponowałem do realizacji kilka projektów badawczych w ramach badań statutowych. Ich główną ideą oraz zamierzeniem kreacyjnym było konfrontowanie w wielu aspektach różnic pokoleniowych w dokonaniach malarskich. Ogromna rozpiętość w doświadczeniu artystycznym, zawarta w prezentowanych pracach, stanowiła istotny przyczynek do wielu refleksji, dotyczących kondycji i zamierzeń twórczych młodego i starszego pokolenia malarzy z Instytutu Sztuki UŚ w Cieszynie.
Obecna wystawa pod tytułem “Mistrz i Maria” jest swoistą kontynuacją tamtej propozycji wystawienniczej. Należy podkreślić, iż nie chodzi tutaj o jakiekolwiek ocenianie czy też konfrontowanie tak różnych postaw artystycznych – wykładowcy i studentki studiów doktoranckich w Instytucie Sztuki UŚ w Cieszynie. Wystawa ta przede wszystkim ma unaocznić ogromne bogactwo realizacji twórczych w zakresie malarstwa w obecnym czasie. Nieuniknione poczucie odrębności wypowiedzi należy tłumaczyć głównie skrajnie różnymi osobowościami twórczymi, całkowicie odmiennym sposobem przeżywania tego wszystkiego, co nas otacza, a także – co oczywiste z racji wieku uczestników wystawy – niepowtarzalnym w swym subiektywizmie bagażem doświadczeń życiowych i artystycznych. Tak rozumiana relacja malarskich zmagań być może odkryje takie obszary nieogarnionej przestrzeni twórczej, które zainspirują widzów do interesujących refleksji, dotyczących nie tylko kwestii techniczno-warsztatowych, ale przede wszystkim propozycji ideowo-koncepcyjnych zawartych w prezentowanych pracach. Pamiętajmy, iż w każdym doświadczeniu artystycznym najcenniejsze jest to, co głęboko zapada w naszą jaźń i najskrytsze zakamarki naszego człowieczeństwa, co nagle ożywa i rozświetla mroki naszej wyobraźni, pobudzając intuicję, co wreszcie w sposób zaskakująco intensywny wzbogaca naszą ludzką wrażliwość, zdolność rozumienia i przeżywania nieuchwytnej do końca otaczającej rzeczywistości.

Lech Kołodziejczyk,
czerwiec 2016

5-30 września 2016

Katalog “Mistrz i Maria” w wersji .PDF można obejrzeć tutaj:
(kliknij w grafikę poniżej)

Udostępnij!