KTÓŻ JAK BÓG! – Ikony Moniki Jerominek

KTÓŻ JAK BÓG! – Ikony Moniki Jerominek

Ikona jest w swojej istocie przede wszystkim dziełem modlitewnym, dopiero zaś w drugim rzędzie artystycznym. Jest tworzona przez modlitwę i dla modlitwy. Nie jest dziełem pojedynczej osoby, artysty interpretującego wybrany wątek, ale dziełem całego Kościoła, bo przekazuje prawdę, którą głosi Kościół. Jest “teologią w kolorach”, “oknem ku wieczności” (Michel Quenot, “Ikona. Okno ku wieczności”) oraz “kolorową kontemplacją” (Eugeniusz Trubieckoj, “Kolorowa kontemplacja. Trzy szkice o ikonie ruskiej”). Tak jak Biblia jest dla człowieka wiary miejscem spotkania z żywym Bogiem, tak ikona jest miejscem spotkania z Bogiem w dosłownym tego słowa znaczeniu, twarzą w twarz.
Ikona reprezentuje i uobecnia wydarzenia, podobnie jak księga Ewangelii uobecnia słowa i wydarzenia z życia Jezusa (stąd “pisanie ikon”, choć równie prawidłowe jest określenie “malowanie ikon”). W Ewangelii uobecnia się to przez słowo, natomiast w ikonie przez kompozycję, linie, plamy, barwy. Patrząc na rzeczywistość przedstawioną na ikonie widzimy świat nadprzyrodzony, świat przemieniony światłem Chrystusa objawiającego się w chwale na górze Tabor.
W powstaniu ikon uczestniczy przez materię całe stworzenie: drewno, naturalne płótno, kleje zwierzęce, szelak, kreda, pigmenty organiczne i mineralne, jajko, wino, a ikonopisarz pracując z tymi materiałami nie zapomina nigdy o radości obdarowywania świata ikonami.

Monika Jerominek
(z katalogu wystawy)

Monika Jerominek

W 1994 roku ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Katowicach. Studiowała na Uniwersytecie Śląskim, w Instytucie Sztuki w Cieszynie. Dyplom z zakresu malarstwa uzyskała w 1999 roku w pracowni profesora Norberta Witka (praca magisterska pt. “Sztuka cerkiewna – tradycja i jej kontynuacja współcześnie”). Odbyła studia licencjackie w 3. Nauczycielskim Kolegium Języka Niemieckiego w Sosnowcu (2000-2003). Jest absolwentką studiów podyplomowych Ikonopisarstwo. Studium Chrześcijańskiego Wschodu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego (2014-2015). W 2016 roku rozpoczęła studia podyplomowe na kierunku arteterapia w Śląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli “Oświata” w Katowicach. Ukończyła kursy pisania ikon u Iriny Bołdiny-Styczeń (2004) i ks. dr. Dariusza Klejnowskiego-Różyckiego (2007). Od 2007 roku związana ze Śląską Szkołą Ikonograficzną. Od 2013 roku bierze udział w Międzynarodowych Warsztatach Ikonopisów w Nowicy.
Pracuje jako nauczycielka plastyki i wychowawczyni w świetlicy w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bytomiu. Równolegle do pracy zawodowej pisze ikony, maluje obrazy olejne i akwarele. Tworzy grafiki stosując technikę suchej igły i poszukuje nowych efektów w ramach technik eksperymentalnych.

Katalog “KTÓŻ JAK BÓG! – Ikony Moniki Jerominek” w wersji .PDF można obejrzeć tutaj:
(kliknij w grafikę poniżej)


7 kwietnia – 14 czerwca 2017

Udostępnij!