„Rzeźba po kutnowsku”

„Rzeźba po kutnowsku”

Wystawa Rzeźba po kutnowsku to prezentacja prac współczesnych twórców ludowych i nieprofesjonalnych z okolic Kutna, które zostały zgromadzone w kolekcji etnograficznej Muzeum Regionalnego w Kutnie oraz z prywatnej kolekcji Tadeusza Kacalaka.

Wśród zaprezentowanych prac wyróżnić można cztery zasadnicze grupy tematyczne. Pierwsza to wizerunki motywów sakralnych, w której dominują rzeźby Chrystusa, wizerunki Matki Bożej, postaci świętych, Pasje, Piety oraz szopki bożonarodzeniowe. Druga dotyczy przedstawień związanych z obrzędowością, życiem na wsi i pracą na roli. Trzecia to postać Diabła Boruty zaprezentowana w różnych wcieleniach. Czwarta grupa obejmuje tematykę historyczną ukazując ważne postaci i wydarzenia z dziejów Polski.

Początek tworzenia muzealnej kolekcji rzeźb, którą można oglądać w Galerii Sztuki Regionalnego Ośrodka Kultury, przypada na 1983 rok, tuż po rozstrzygnięciu konkursu Współczesne rękodzieło ludowe i artystyczne regionu łęczyckiego organizowanego przy współpracy Muzeum Regionalnego w Kutnie z Muzeum w Łęczycy oraz Spółdzielnią Pracy Rękodzieło Ludowe z Łodzi. Muzeum Regionalne w Kutnie zakupiło wtedy pierwsze eksponaty.

Dobrze układająca się współpraca pomiędzy Muzeum Regionalnym w Kutnie, a rzeźbiarzami doprowadziła do stworzenia jedynego w swoim rodzaju wspólnego dzieła – Szopki Bożonarodzeniowej. Składa się ona z szesnastu pojedynczych drewnianych figur o wysokości siedemdziesięciu centymetrów. Szopka co roku cieszy się dużą oglądalnością wśród mieszkańców Kutna.

Targ kutnowski to kolejny wspólny pomysł Muzeum Regionalnego w Kutnie i kutnowskich twórców. Przedstawia zespół sprzedawców i postaci prezentujących dawne rzemiosło. Nawiązuje również tym samym do targów kutnowskich, które odbywały się na Starym Rynku w Kutnie w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Szesnaście figurowych postaci dopełnia obraz Andrzeja Wojtczaka.

Rzeźba kutnowska to jednak nie tylko wielopostaciowe kompozycje, ale też rzeźby monumentalne tworzone podczas plenerów. Dzięki pomysłowości twórców powstało dziesięć rzeźb przedstawiających kapelę ludową w tradycyjnych strojach łęczyckich oraz kobiecy zespół śpiewaczy.

Galeria Sztuki Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej

„Rzeźba po kutnowsku”

15 lipca – 14 października 2022

poniedziałek – piątek, godz. 10.00 – 17.00

Wernisaż wystawy odbędzie się 15 lipca o godz. 16.00.

Wstęp na wystawę oraz katalog są bezpłatne.

Udostępnij!