Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej z siedzibą przy ul. 1 Maja 8, działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych, przekazuje informacje z otwarcia ofert w dniu 12 października 2021r.

Zamawiający przekazuje również informację o cenach i punktacji.

Udostępnij!