Informacja o kwocie jaką Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej chce przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Remont elewacji w budynku Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej