Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym wariant 1 na zadanie pn.”Wymiana stolarki okiennej w budynku Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej” Znak sprawy ZP.RB.03.2022