32. Posiady Gawędziarskie oraz 34. Konkurs Gry na Unikatowych Instrumentach Ludowych i Śpiewu Tradycyjnego – wyniki