Waldemar Marek Szermański – malarstwo

Waldemar Marek Szermański – malarstwo

Waldemar Marek Szermański

Urodził się w 1957 roku w Bystrej Śląskiej koło Bielska-Białej. Ponieważ część jego znajomych zwraca się do niego imieniem Waldemar (metrykalnym), a część Marek, używa obydwu.
Jako chłopiec podpatrywał przygotowywanie spektakli, m.in. dekoracji, rekwizytów, kostiumów, w pracowniach Teatru Lalek Banialuka w Bielsku-Białej, gdzie jego matka, Władysława, prowadziła pracownię lalkarską. Zetknął się wówczas z wybitnymi osobowościami twórczymi, w tym z Jerzym Nowosielskim, który do dzisiaj jest dla W.M. Szermańskiego jednym z najważniejszych źródeł inspiracji.
Edukację zdobywał w Studium Plastycznym Reklamy w Katowicach i Studium Metodyczno-Przedmiotowym katowickiego oddziału Instytutu Kształcenia Nauczycieli w Warszawie na kierunku wychowanie plastyczne.
Zafascynowany życiem i twórczością Amadea Modiglianiego zawędrował na paryski Montparnasse, gdzie uczestniczył w zajęciach szkoły będącej kontynuacją słynnej Akademii Colarossiego.
W.M. Szermański uprawia twórczość plastyczną w zakresie malarstwa sztalugowego i rysunku. W sztuce interesuje go wyłącznie indywidualny język wypowiedzi twórczej, dlatego szukał swoich własnych i kojarzonych z jego malarstwem znaków plastycznych.
Miejsca pracy zawodowej były wynikiem jego zainteresowań i postawy życiowej, a wśród instytucji, w których był zatrudniony, są m.in. Biuro Wystaw Artystycznych w Bielsku-Białej, Muzeum w Żywcu, Śląski Teatr Lalki i Aktora Ateneum w Katowicach.
Przez wiele lat był nauczycielem szkół w Katowicach i Pawłowicach, gdzie prowadził zajęcia przedmiotowe z plastyki oraz był animatorem szkolnych kół plastycznych i teatralnych.
Wśród inspiracji twórczych, poza J. Nowosielskim, wymienia takich mistrzów jak Kiejstut Bereźnicki, Stanisław Fijałkowski, Eugeniusz Markowski oraz Georges Rouault, Chaim Soutine, Adolph Gottlieb.
Poza sztukami pięknymi pasjami W.M. Szermańskiego są literatura, ze szczególnym wskazaniem na poezję, ambitne zjawiska z szeroko pojętych nurtów muzycznych, kultura materialna góralszczyzny karpackiej, kynologia; jest także zapalonym kibicem sportu.

Wystawy indywidualne:

Klub Nauczyciela w Bielsku-Białej (1993)
Galerie im Hof w Bonn, Niemcy (1994)
Bielskie Centrum Kultury w Bielsku-Białej (1995)
Katolickie Towarzystwo Kulturalne w Bielsku-Białej (1996)
Cieszyński Ośrodek Kultury “Dom Narodowy” w Cieszynie (1996)
Beskidzka Galeria Sztuki w Szczyrku (1996)
Galeria Domu Pomocy Społecznej w Cieszynie (1998)
Muzeum Parafialne im. św. Jana Sarkandra w Skoczowie (1999)
Muzeum Śląskie w Katowicach (2006)
Muzeum Etnograficzne – Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu (2007)
Muzeum Ślężańskie w Sobótce (2007)
Muzeum Archidiecezjalne we Wrocławiu (2008)
Muzeum Miejskie w Żywcu – Stary Zamek (2009)
Muzeum Beskidzkie im. Andrzeja Podżorskiego w Wiśle (2010)
Museum Galerie Falkensee w Falkensee, Niemcy (2013)
Maria Gnaden – Kościół Katolicki w Berlinie-Hermsdorfie, Niemcy (2013)

10 kwietnia – 5 czerwca 2015

Udostępnij!