Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na “Wymianę stolarki okiennej w budynku Regionalnego Ośrodka Kultury” (Znak sprawy ZP.RB.03.2022)