Relacje-interpretacje

Celem “Relacji-Interpretacji” jest dokumentowanie wydarzeń, mniejszych i większych, z życia kulturalnego regionu, przede wszystkim Bielska-Białej, a także powiatów: bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego. Chcemy też poddawać różne działania i procesy ocenie – przez naszych publicystów, przez krytyków, przez środowiska współuczestniczące w tworzeniu i upowszechnianiu kultury.

Chcemy patrzeć na współczesną kulturę przede wszystkim z miejsca, w którym żyjemy i poprzez to miejsce. Stąd teksty, również publicystów z zewnątrz, starają się mówić głównie o tym, co dzieje się tu, u nas. A jeśli o tym, co gdzie indziej – to poprzez pryzmat naszych doświadczeń, poszukiwań, oczekiwań.

Kierujemy nasze czasopismo do różnych środowisk, do różnych odbiorców. Dlatego też zamieszczane teksty oscylują pomiędzy krytyką wysoką a charakterem popularyzatorskim, staramy się odzwierciedlać wszystkie możliwe zakresy tematyczne. Do współpracy zaprosiliśmy publicystów znanych i doświadczonych, jednakże chętnie widzimy współpracowników młodych, zaczynających swą przygodę z dziennikarstwem. Staramy się, by pisały dla nas także osoby spoza Bielska-Białej i okolic, z innej perspektywy patrzące na interesujące nas zagadnienia.

“Relacje-Interpretacje” można otrzymać przede wszystkim u wydawcy, czyli w Regionalnym Ośrodku Kultury w Bielsku-Białej, a ponadto w teatrach, galeriach, domach kultury, punktach informacji turystycznej itp. w Bielsku-Białej. Dostarczamy też pismo do wybranych instytucji kultury w Cieszynie i Żywcu. Jest dostępne we wszystkich bibliotekach miejskich i gminnych na terenie powiatów: bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego. Czasopismo jest bezpłatne.

Małgorzata Słonka
Redaktor naczelna

Kalendarz Kulturalny Województwa Śląskiego 2015

Zapowiedzi 746 imprez, konkursów, warsztatów, konferencji i działań cyklicznych, informacje o wystawach w 18 galeriach i muzeach oraz repertuar 14 instytucji artystycznych - to zawartość "Kalendarza Kulturalnego Województwa Śląskiego" na rok 2015. Wydawnictwo ukazuje się już po raz szesnasty, bez przerwy od 2000 roku, staraniem Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej i ma ambicje ogarnięcia tego, co dzieje się w kulturze...

Kalendarz Kulturalny Województwa Śląskiego 2014

To już 15. edycja "Kalendarza Kulturalnego Województwa Śląskiego", co oznacza, że począwszy od 2000 roku, wydawnictwo to trafia rokrocznie do rąk czytelników. Nakład jest niewysoki, odpowiadający celom, jakie sobie stawiamy. Chodzi o zebranie informacji o najważniejszych i najciekawszych działaniach w dziedzinie kultury w województwie w kolejnym roku kalendarzowym i przekazanie tych informacji osobom i instytucjom, które mają największy wpływ na...

“Kapela Byrtków z Pewli Wielkiej”

Wydany przez Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej album "Kapela Byrtków z Pewli Wielkiej" zawiera niepublikowane dotąd, archiwalne (z Archiwum Radia Kraków, Archiwum Polskiego Radia oraz z ze Zbiorów Fonograficznych Instytutu Sztuki PAN) i współczesne nagrania muzyki wiejskiej , najstarszych form i stylów wykonawczych, jakie do dziś zachowały się na obszarze Beskidu Żywieckiego zrealizowane przez bielski ROK na potrzeby wydawnictwa. Starannie wyselekcjonowane nagrania...

Kalendarz Kulturalny Województwa Śląskiego 2013

"Kalendarz Kulturalny Województwa Śląskiego" ukazuje się już po raz czternasty i jak zawsze - począwszy od 2000 roku - w pierwszych dniach stycznia. To jedyne jak dotąd wydawnictwo prezentujące różnego typu przedsięwzięcia kulturalne (imprezy, festiwale, konkursy, spotkania cykliczne, warsztaty, wystawy, koncerty, spektakle…) z terenu całego województwa śląskiego.Celem wydawcy - Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej - jest przekazanie skondensowanej informacji o...

“€žKolędnicy”€

Ludowa obrzędowość okresu Bożego Narodzenia w całej Polsce była niezwykle bogata i różnorodna. Święta zimowe zajmowały szczególne miejsce wśród zwyczajów dorocznych społeczności wiejskiej dlatego, że związane były pierwotnie z odradzającym się światłem i życiem. Nie inaczej było i nadal bywa na terenie Żywiecczyzny czy Beskidu Śląskiego. Grupy kolędnicze pojawiały się już 6 grudnia (Mikołaje), a najbardziej ich obecność była widoczna w...

“€žŻywieckie Gody 1969-2011″€

Najnowsza publikacja Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej "€žŻywieckie Gody 1969-2011"€ jest uzupełnionym i zmienionym wydaniem książki "€žŻywieckie Gody 1969-2010"€. Publikacja jest swoistym kalendarium, zbiorem faktów i ciekawych informacji o niezwykłej imprezie jaką są, organizowane w tym roku po raz czterdziesty drugi, "€žŻywieckie Gody"€. Atutem wydawnictwa są liczne fotografie, archiwalne i współczesne, oddające żywiołowy charakter tego festiwalu, pokazujące czas wspólnej zabawy i radosnego świętowania. wydawca: Regionalny...

“W beskidzkich izbach twórczych”€

Filmowe portrety 28 beskidzkich twórców. Józef Hulka - rzeźbaJan Bojko - rzeźbaAnna Ficoń - rzeźbaCzesław Olma - rzeźbaEmilia Leśniak - rzeźbaStanisław Kwaśny - rzeźbaKazimierz Pietraszko - rzeźbaAntoni Mazur - rzeźba Zuzanna Gwarek - koronkarstwoHelena Kamieniarz - koronkarstwoMieczysław Kamieniarz - rzeźbaTadeusz Rucki - instrumentyJakub Gazurek - malarstwo na szkleZbigniew Wałach - instrumenty Rozalia Szypuła - malarstwo na szkleJózef Szypuła - rzeźbaMaria Tutaj - malarstwo...

“Hej, godni kolędnicy, beskidzcy komedianci!”

W filmie możemy zobaczyć występy zespołów obrzędowych z Beskidu Śląskiego i Żywieckiego w okresie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia i po Nowym Roku. część I - MIKOŁAJE część II - HERODY część III - SZLACHCICE część IV - DZIADY narrator: Eugeniusz Jachym wystąpiły zespoły i grupy:ISTEBNA - obrzęd MIKOŁAJÓW (kierownik: Tadeusz Papierzyński)HERODY z Międzybrodzia Żywieckiego (kierownik: Jan Pituła, opieka artystyczna: Jan Gąsiorek)SZLACHCICE z Kamesznicy (kierownik: Andrzej Maciejowski)BOJCERY z Milówki -...

Relacje-Interpretacje
Kwartalnik Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej

Adres redakcji: ul. 1 Maja 8, 43-300 Bielsko-Biała
tel. 33-822-16-96 (redakcja), 33-822-05-93 (centrala)
e-mail

Redakcja: Małgorzata Słonka, redaktor naczelna
Opracowanie graficzne, DTP: Mirosław Baca
Wydawca: Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej

Rada redakcyjna: Lucyna Kozień, Magdalena Legendź, Maria Schejbal, Agata Smalcerz, Maria Trzeciak

Nakład: 1000 egz. (dofinansowany przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej)
Terminy ukazywania się: marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień
Czasopismo bezpłatne
ISSN 1895-8834