“Kontynuacje – rodzina Hańczaków”

“Kontynuacje – rodzina Hańczaków”

Piotr Hańczak – ur. 1958 r. w Świętochłowicach. W 1979 roku ukończył Policealne Studium w Katowicach o specjalności reklama handlowa, a w 1983 roku studia magisterskie na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego. Obronił pracę dyplomową w pracowni rzeźby pod opieką dr. hab. Jana Hermy i dr Katarzyny Olbrycht. W 2000 roku ukończył studia podyplomowe w Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Pracę rozpoczął w1984 roku na stanowisku nauczyciela plastyki. Od 1990 roku był na stanowisku dyrektora Szkoły Podstawowej w Bielsku-Białej nr 18, a od 2011 dyrektorem Zespołu Szkół Podstawowo Gimnazjalnego w Bielsku-Białej. Za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej oraz osiągnięcia uczniów w konkursach plastycznych otrzymał czternaście nagród Prezydenta Miasta Bielska-Białej, nagrodę Kuratora Oświaty, Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz Brązowy Krzyż Zasługi. Od roku 1997 mieszka w Żywcu. Uczestnicząc w życiu kulturalnym miasta, stale rozwija się artystycznie. Tworzy rysunki, grafikę, malarstwo i rzeźbę, współpracuje przy opracowaniu graficznym książek.

Ewa Hańczak – ur. w 1960 r. w Żywcu. Po ukończeniu Państwowego Liceum Plastycznego w Bielsku-Białej studiowała wychowanie plastyczne na Uniwersytecie Śląskim – Filii w Cieszynie. W 1985 roku obroniła pracę magisterską pod kierunkiem prof. Katarzyny Olbrycht, a dyplom z malarstwa pod kierunkiem mgr. Zenona Moskwy. Po ukończeniu studiów przez 13 lat pracowała w Bielsku-Białej jako nauczycielka plastyki. W 1997 roku powróciła do rodzinnego Żywca, gdzie pracowała w kilku placówkach oświatowych i instytucji kultury jako instruktor. Współpracowała z wydawnictwami, ilustrując książki. Od 2004 roku jest wicedyrektorem Gimnazjum nr 1 w Żywcu, nauczycielem plastyki i zajęć artystycznych. Była członkiem Beskidzkiego Stowarzyszenia Kulturalnego OSADA. Podejmowała się wielu działań o charakterze wystawienniczym i reklamowym na terenie Żywca, np. jest autorem logo Młodzieżowej Rady Miasta. Była współorganizatorem międzynarodowej wystawy zdobnictwa regionalnego w Czadcy. Prowadzi warsztaty sztuki regionalnej dla młodzieży w ramach międzynarodowego programu Comenius. Jest nauczycielem rozbudzającym pasje artystyczne młodzieży.

Wojciech Hańczak – ur. w 1984 r. Ukończył studia magisterskie w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej na kierunku translacja polsko-angielsko-rosyjska. Pracuje w Centrum Wiedzy o Regionie w Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej. Zajmuje się twórczością amatorską – rysunkiem, malarstwem oraz grafiką, zarówno tradycyjną (linoryt, monotypia), jak i komputerową oraz fotografią.

Katarzyna Hańczak – ur. w 1990 r. Ukończyła Liceum Plastyczne im. Juliana Fałata w Bielsku-Białej, a w 2013 roku uzyskała tytuł licencjata w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Obroniła dyplom z grafiki warsztatowej pod kierunkiem prof. zw. Eugeniusza Delekty. Dyplom z grafiki projektowej u dr. Stefana Lechwara został pokazany na wystawie “Dyplomy: projektowanie graficzne” w rektoracie UŚ w Katowicach. W 2010 roku brała udział w wystawie malarstwa “dialogi. student. absolwent. nauczyciel.” w galerii Domu Kultury Włókniarzy w Bielsku-Białej. W 2011 r. otrzymała wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie na exlibris Czesława Miłosza. Odbyła praktykę w agencji reklamowej DWAJEDEN w Bielsku-Białej. Brała udział w wystawach: plakatu ekologicznego w cieszyńskim Zamku oraz “Poligon Sztuki 1” w Galerii 36,6 w Instytucie Sztuki w Cieszynie (2013). Obecnie studiuje projektowanie graficzne w ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.

3-27 lutego 2015

Udostępnij!