Wydawnictwa

Kalendarz Kulturalny Województwa Śląskiego 2016

To już siedemnasta edycja "Kalendarza Kulturalnego Województwa Śląskiego", od 2000 roku niezmiennie w pierwszych dniach stycznia ukazującego się staraniem Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej. Można z satysfakcją stwierdzić, że znowu się udało, bo wydanie tego typu kalendarza wcale nie jest proste. Najpierw wiele instytucji i...

Kalendarz Kulturalny Województwa Śląskiego 2015

Zapowiedzi 746 imprez, konkursów, warsztatów, konferencji i działań cyklicznych, informacje o wystawach w 18 galeriach i muzeach oraz repertuar 14 instytucji artystycznych - to zawartość "Kalendarza Kulturalnego Województwa Śląskiego" na rok 2015. Wydawnictwo ukazuje się już po raz szesnasty, bez przerwy od 2000 roku, staraniem...

Kalendarz Kulturalny Województwa Śląskiego 2014

To już 15. edycja "Kalendarza Kulturalnego Województwa Śląskiego", co oznacza, że począwszy od 2000 roku, wydawnictwo to trafia rokrocznie do rąk czytelników. Nakład jest niewysoki, odpowiadający celom, jakie sobie stawiamy. Chodzi o zebranie informacji o najważniejszych i najciekawszych działaniach w dziedzinie kultury w województwie w...

“Kapela Byrtków z Pewli Wielkiej”

Wydany przez Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej album "Kapela Byrtków z Pewli Wielkiej" zawiera niepublikowane dotąd, archiwalne (z Archiwum Radia Kraków, Archiwum Polskiego Radia oraz z ze Zbiorów Fonograficznych Instytutu Sztuki PAN) i współczesne nagrania muzyki wiejskiej , najstarszych form i stylów wykonawczych, jakie do dziś zachowały...

Kalendarz Kulturalny Województwa Śląskiego 2013

"Kalendarz Kulturalny Województwa Śląskiego" ukazuje się już po raz czternasty i jak zawsze - począwszy od 2000 roku - w pierwszych dniach stycznia. To jedyne jak dotąd wydawnictwo prezentujące różnego typu przedsięwzięcia kulturalne (imprezy, festiwale, konkursy, spotkania cykliczne, warsztaty, wystawy, koncerty, spektakle…) z terenu całego...

“€žKolędnicy”€

Ludowa obrzędowość okresu Bożego Narodzenia w całej Polsce była niezwykle bogata i różnorodna. Święta zimowe zajmowały szczególne miejsce wśród zwyczajów dorocznych społeczności wiejskiej dlatego, że związane były pierwotnie z odradzającym się światłem i życiem. Nie inaczej było i nadal bywa na terenie Żywiecczyzny czy Beskidu...

“€žŻywieckie Gody 1969-2011″€

Najnowsza publikacja Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej "€žŻywieckie Gody 1969-2011"€ jest uzupełnionym i zmienionym wydaniem książki "€žŻywieckie Gody 1969-2010"€. Publikacja jest swoistym kalendarium, zbiorem faktów i ciekawych informacji o niezwykłej imprezie jaką są, organizowane w tym roku po raz czterdziesty drugi, "€žŻywieckie Gody"€. Atutem wydawnictwa są liczne fotografie, archiwalne...